Мэдээ
June 13, 2018

Автомашины улсын уралдаан

Монгол Солонгосын Политехникийн Коллеж нь 2017 оноос Priuscenter-тэй хамтын ажиллагааг эхлүүлэх болсон бөгөөд энэхүү хүрээнд автомашины улсын уралдааныг амжилттай хамтран зохион байгууллааМонгол-Солонгосын Политехник Коллежийн нэрэмжит…