Онцлох
June 11, 2018

ӨНДӨРЛӨГӨӨ

1. Яагаад өндөрлөх шаардлагатай вэ? Монгол улсын авто замын сүлжээний нийт урт 2016 оны байдлаар 49695 км урт, үүнээс хатуу хучилттай зам нь 7456 км…