Түлхүүр танд байгаа нөхцөлд гаргаж ирэлгүй онгойлгох боломжтой.

Онгойлгохдоо хаалганы бариулаас шууд татна. Түгжихдээ “LockSwitch” буюу хар товчийг дарна. Ухаалаг түлхүүр “Smart Key” зайлшгүй байх шаардлагатай.
Онгойлгох үед хаалганы бариулын арын мэдрэгчид хүрэхэд хангалттай.